Bangaw

Samtang buhi ang tawo may paglaum nga iyang makaplagan. 
Kang Jesus modangop bugtong paglaum niining kalibutan. 
Kon nangandoy ikaw’g tinuod nga kalinaw 
Diha kang Jesus lamang matagamtaman. 
Kon ikaw modangop Kaniya.

Bisan may ulan adunay bangaw nga atong makit-an. 
Ang paglaum ug saad sa Dios imong makaplagan. 
Samtang buhi ikaw O higala ang kaluwasan Nya 
Maangkon mo kini kon mudawat ka Kaniya .

Kon nangita ikaw sa kinabuhi mo ug kamatuoran. 
Kang Jesus modangop bugtong paglaum niining kalibutan. 
Kon nangandoy ikaw’g tinuood nga kalinaw. 
Diha kang Jesus lamang matagamtaman 
Kon ikaw modangop Kaniya.