Naangkon ko

Naangkon ko ang kaluwasan
Nga Imong gisaad(saad)
Naangkon ko pinaagi lang ni
Hesu Kristo

Sya ang dalan kamatuoran
ug ang kinabuhi (buhi)
Kaniya ko nagasalig sa way
Katapusan

Chorus
Salamat Hesu Kristo
Salmong kaayo
wa ko damhang maluwas
Salamat akong Diyos

Bisan kamatayon akong padulngan
Di ko mahadlok (hadlok)
Tungod kay way bisan kinsay
makapahimulag
Salmong gugma